W Teatrze Letnim powstanie Galeria Amfiteatr. Rusza otwarty nabór prac

Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza do naboru projektów, które zawisną w Galerii Amfiteatr. Ta nowa inicjatywa kulturalna ma na celu promocję artystów ze Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Prace będą prezentowane na tarasie Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w parku Kasprowicza w Szczecinie. Galeria Amfiteatr to kuratorski projekt duetu Katarzyna Zimnoch i Paweł Kleszczewski (Konik Studio).

- To przestrzeń plenerowa otwierająca się na spektakularną bryłę Teatru Letniego. Idea otwartości zawarta w bryle obiektu jest także myślą przewodnią galerii – wyjaśnia Katarzyna Zimnoch, kuratorka projektu. - Prace wyłonione w naborze konkursowym zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Amfiteatr.

Na wasze prace czekamy do 22 kwietnia.

Zapraszamy już dziś na wernisaż, który odbędzie 6 maja. Wystawa potrwa do sierpnia 2024.


Zdjęcie

Zasady i zgłoszenia:

 • Organizatorem Konkursu jest Szczecińska Agencja Artystyczna.
 • Prace należy zgłosić do 22.04.2024.
 • Nabór skierowany jest do artystów profesjonalnych, związanych w szerokim rozumieniu ze Szczecinem i regionem Pomorza Zachodniego.
 • Dopuszczane jest także uczestnictwo duetów i grup artystycznych.
 • Konkurs nie jest skierowany do studentów.
 • Każdy uczestnik zgłasza od 3 do 5 prac swojego autorstwa.
 • Dopuszczane są wszystkie formy sztuki wizualnej, wszystkich mediów, dające się zakomponować na płaszczyźnie dwuwymiarowej na stojakach wystawowych. 
 • Format planszy stojaka wystawowego jest wertykalny i ma wymiary 250 x 150 cm.  
 • Prace należy zgłosić w formie pliku cyfrowego nie przekraczającego 20 mb, format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Rozdzielczość 300 dpi. 
 • Zgłoszenie powinno zawierać od 3 do 5 prac wraz z krótką notą biograficzną, należy je przesłać na adres mailowy: konikfilmstudio@gmail.com
 • Zgłaszając projekt w ramach naboru zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie na wystawie, jak również w mediach tradycyjnych i elektronicznych, podstawowych danych na swój temat (imię, nazwisko, miasto). 
 • Zgłaszający projekt w ramach naboru, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do projektu, w tym prawa do rozpowszechniania projektu oraz wyraża zgodę na jego bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z naborem i bezpłatną prezentację na wystawie. 
 • Przesłanie swojego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zasad naboru. 
 • Selekcja nadesłanych prac zostanie dokonana przez profesjonalne jury w składzie:
  Katarzyna Zimnoch, kurator projektu, artystka wizualna, reżyser filmów animowanych, muzealnik; Paweł Kleszczewski, kurator projektu, artysta malarz, reżyser filmów animowanych;  Agnieszka Lamprech, architekt wnętrz, wykładowczyni ZUT, Katedra Architektury Wnętrz; dr inż. arch. Arkadiusz Polewka, artysta wizualny, wykładowca ZUT, Katedra Projektowania Architektonicznego.